Online menu
Omwille van Covid-19 besmetting delen we geen menu uit. Hieronder kan u onze nieuwe kaart bekijken zoasl hij eruit zou zien, maar dan digitaal. 
We willen aan iedereen vragen om de handen te ontsmetten binnen. In het restaurant markeren pijlen op de grond de wandelrichting. Gelieve enkel uw stoel te verlaten voor een bezoek aan de toiletten. Voor alle andere zaken kan u op ons én op het personeel beroep doen.